Cele Fundacji obejmują:

1. Realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych

2. Rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej

3. Realizowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społecznego

4. Realizowanie i wspierania międzynarodowej kooperacji w dziedzinie rozwoju społeczeństw.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie programów pomocy charytatywno-opiekuńczo-socjalnej dla młodzieży niepełnosprawnej
 2. Prowadzenie placówek charytatywnych, opiekuńczych i socjalnych
 3. Udzielanie wsparcia finansowego instytucjom i organizacjom prowadzącym placówki charytatywne i opiekuńcze
 4. Organizowanie i finansowanie wolontariatu akcji humanitarnych
 5. Prowadzenie różnych form edukacji dzieci i młodzieży, na wszystkich poziomach, tj. w szczególności szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych licencjackich, szkół wyższych magisterskich, studiów podyplomowych
 6. Udzielanie zdolnej młodzieży stypendiów finansowych w celu umożliwienia odbywania nauki w szkole wyższej
 7. Organizowanie i obsługę systemów stypendialnych dla młodzieży, finansowanych przez podmioty publiczne i prywatne
 8. Organizowanie i finansowanie staży zawodowych i edukacyjnych w instytucjach publicznych i prywatnych, w kraju i zagranicą, dla zdolnej młodzieży, w celu zdobywania wiedzy teoretycznej i doświadczeń praktycznych
 9. Organizowanie i finansowanie pomocy socjalnej na rzecz krajów rozwijających się
 10. Organizowanie i finansowanie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla młodzieży z krajów Afryki, a w szczególności z Kamerunu
 11. Organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów edukacyjnych i oświatowych, a także propagujących ideę międzyludzkiej solidarności w zakresie spraw charytatywnych i społecznych
 12. Udział w krajowych, w ramach Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programach kooperacji dotyczących edukacji i rozwoju społeczeństw.