Dziękujemy wszystkim naszym Dobroczyńcom, w szczególności za dotychczasowe wsparcie finansowe projektów.  Jednocześnie pragniemy gorąco zachęcić do wspierania kolejnych projektów w 2023 roku, dzięki którym chcemy pomóc najbardziej potrzebujący.

Konto bankowe: Bank Pekao S.A.

PL 59 1240 1213 1111 0010 7508 8500  

Konto bankowe: Bank Pekao S.A.

PL 59 1240 1213 1111 0010 7508 8500