O Fundacji IEIR

Fundacja - Instytut Edukacji i Rozwoju rozpoczęła swą działalność 20 lutego 2004 r. a od 10.11.2009 r. otrzymała status jako Organizacja Pożytku Publicznego.

Przedmiot działalności to m. in.:

- realizowanie i wspieranie działań edukacyjnych

- rozwijanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej

- realizowanie i wspieranie działań w zakresie rozwoju społecznego

- realizowanie i wspieranie międzynarodowej kooperacji w dziedzinie rozwoju społeczeństw

Instytut Edukacji i Rozwoju składa serdeczne podziękowanie Fundatorom oraz wszystkim instytucjom i osobom dzięki którym mogła prowadzić swą działalność.

Dodatkowe informacje: