Prezes Zarządu
ks. prof. dr hab. dr hon. c. Andrzej Kryński

Wiceprezesi:

Dr Wojciech Żukowski
Prof. dr Piotr Lisowski
Mgr.  Edyta Żukowska

Honorowa rada patronów:

Prof. dr hab. Maciej Rudnicki
Prof. dr hab. Wojciech Podlecki